Steven Orr Seminar / Seminář Stevena Orra

Many thanks to PGA Master Professional, Mr. Steven Orr on his excellent seminar on “Assisting Junior Golfers with High Goals”,  which I attended on 27.3.2017. 

Hopefully, we will see Mr. Orr back in the Czech Republic very soon.

V pondělí jsem se zůčastnil velmi přínosného semináře pana Stevena Orra.

První rozšiřující seminář roku 2017 se uskutečnil v pondělí 27. března v Pyšelích. Tématem semináře byl rozvoj juniorů a přednášejícím PGA Master Professional Steven Orr, který se do Čech vrátil po roce opět předávat své znalosti. Během semináře Steven představil pět pilířů hry a detailně se věnoval dvěma z nich – kontrole letu míče a hře s wedgemi. Dopolední i odpolední část byla rozdělena na teoretickou výuku v učebně a praktickou ukázku na cvičných plochách Loreta Golf Club Pyšely. Vyjma výše uvedených pilířů byli účastníci semináře seznámeni se způsoby tréninku a zvyšováním rychlosti švihu u juniorů s využitím speciálních pomůcek. V poslední části byla řešena problematika motivace juniorů, kdy Steven představil výsledky výzkumu v této oblasti. Během celého semináře byli účastníci nabádáni, k tomu, aby jednotlivé údery sami vyzkoušeli. Potvrdilo se tak motto semináře, že golf není jen o technice, ale o dovednostech. Tyto dovednosti by měli trenéři obzvlášť juniorům sami demonstrovat.

zdroj: www.pga.cz